close

INFORMACJAspecial

Informacje ogólne

Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach swoim rodowodem sięga roku 1890, w którym powstało Stowarzyszenie Spożywcze, tworzące kółka rolnicze w Krzeszowicach, Paczółtowicach, Rudawie, Sance, Zalasiu, i woli Filipowskiej. Założycielem Kółka Rolniczego był ksiądz proboszcz Józef Ślusarczyk, żyjący w latach 1856 do 1916. Kółko to przekształciło się później w Składnicę Kółek Rolniczych, która była źródłem zaopatrzenia sklepów.

To przekształcenie zostało udokumentowane dopiero w rejestrze b. Sądu Okręgowego w Krakowie pod datą 28.11.1917r. - nr 564 jako Składnica Kółek rolniczych i Spółdzielnia Rolniczo - Spożywcza w Krzeszowicach z siedzibą w Runku 24. Datę Pierwszego rejestru spółdzielni przyjmuje się jako termin rozpoczęcia statutowej działalności. Wówczas członków było 51. a wśród nich także Krystyna hr. Potocka.

Coraz lepsze wyniki gospodarcze, zwłaszcza po wprowadzeniu "złotego", spowodowały, że Spółdzielnia odegrała dużą rolę w rozwoju Krzeszowic, które w 1924 roku uzyskały prawa miejskie. Później po okresie kryzysu gospodarczego w kraju, w Krzeszowickiej Składnicy Kółek Rolniczych od 1935 roku nastąpiło ożywienie organizacyjne i gospodarcze i trwało aż do 1939 roku.

W okresie II wojny światowej okupant ograniczył i zahamował idee spółdzielczości, podporządkowując działalność gospodarczą swoim celom. Po przekształceniu w 1941 roku na Spółdzielnie Rolniczo - Handlową, obok oficjalnej jawnej, prowadziła także działalność tajną, polegającą na materialnym nielegalnym wspieraniu ruchu oporu oraz wspierała przynależność niektórych pracowników w podziemnej Armii Krajowej /m.in. Władysław Korbiel, Cyryl Gawin, Franciszek Gleń/.

W latach 1939 - 59 Spółdzielnia zakupuje dla swoich potrzeb m.in. budynek "Kółko", bazę magazynową "Kaflarnia", budynek administracyjny - obecna siedziba Zarządu. Po Roku 1956 następuje dynamiczny rozwój Spółdzielni, która przejmuje na terenie Krzeszowic sklepy MHD, Spółdzielni Spożywców i Spółdzielni Wspólnota Pracy / 11 placówek handlowych/ oraz rozszerza działalność produkcji spożywczej.

W Latach sześćdziesiątych Spółdzielnia buduje Dom Towarowy wraz z restauracją, zakupuje działki pod budowę masarni i piekarni, którą buduje w 1969 roku. W 1976 Spółdzielnia oddaje do użytku Pawilon handlowy - obecny Supersam, a w 1978 zakupuje budynek administracyjny w Rynku - obecna siedziba działu handlu. Po zmianach administracyjnych w kraju w 1976 roku następuje połączenie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Tenczynek i Nowa Góra z Rejonową Spółdzielnią Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach.

Przełom lat 80 i 90 tych to trudny okres dla Spółdzielni. Zlikwidowane zostają struktury nadrzędne, następuje okres transformacji ustrojowej, gospodarka zostaje urynkowiona, a klimat wokół spółdzielczości staje się nie najlepszy. Bardzo duży potencjał gospodarczy musiał zostać dopasowany do zmieniającej się rzeczywistości.

W roku 1994 w drodze konkursu rada nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w składzie -prezes Zarządu Ryszard Rudzki, wiceprezes Zarządu Józef Wróbel, członek Zarządu - Gł. Księgowy Krystyna Papka.

Powołany w 1994 roku Zarząd kieruje spółdzielnią do dnia dzisiejszego.