close

INFORMACJAspecial


Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Władysław Odrzywołek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Lucyna Kłeczek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wanda Mirek
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Społecznej - Jan Kurdziel
Członek Rady Nadzorczej - Bernardyna Durbacz
Członek Rady Nadzorczej - Grażyna Gregorczyk
Członek Rady Nadzorczej - Krystyna Kucia
Członek Rady Nadzorczej - Halina Nowak
Członek Rady Nadzorczej - Lucyna Turkot
Członek Rady Nadzorczej - Dorota Wójcik
Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Żak