Zarząd Spółdzielni

firefox-gray

Od lewej:
Członek Zarządu - Główny Księgowy - Krystyna Papka
Prezes Zarządu - Ryszard Rudzki
Wiceprezes Zarządu - Józef Wróbel


firefox-gray Sala posiedzeń Zarządu