close

INFORMACJAspecial

Zarząd Spółdzielni

firefox-gray

Od lewej:
Wiceprezes Zarządu - Józef Wróbel
Członek Zarządu - Główny Księgowy - Krystyna Papka
Prezes Zarządu - Ryszard Rudzki


firefox-gray Sala posiedzeń Zarządu