O nas

Z tradycją w nowoczesność

Historia

Początki historii Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach to 1890 r. W roku tym powstało Stowarzyszenie Spożywcze, tworzące kółka rolnicze w Krzeszowicach, Paczółtowicach, Rudawie, Sance, Zalasiu i Woli Filipowskiej. Założycielem Kółka Rolniczego był ksiądz proboszcz Józef Ślusarczyk, żyjący w latach 1856-1916. Kółko to stało się później Składnicą Kółek Rolniczych, która była źródłem zaopatrzenia sklepów. W 1917 r. w wyniku przekształcenia Składnicy Kółek Rolniczych powstała Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu.

W latach 1939-59 Spółdzielnia zakupuje dla swoich potrzeb m.in. budynek „Kółko”, bazę magazynową „Kaflarnia”, budynek administracyjny – obecna siedziba Zarządu. Po 1956 r. następuje dynamiczny rozwój Spółdzielni, która przejmuje na terenie Krzeszowic sklepy Spółdzielni Spożywców i Spółdzielni „Wspólnota Pracy” (11 placówek handlowych) oraz rozszerza działalność produkcji spożywczej.

1917

Powstaje Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu

lata 60-te

Spółdzielnia buduje Dom Towarowy wraz z restauracją.

1994

Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni.

Rozwój

W latach sześćdziesiątych Spółdzielnia buduje Dom Towarowy wraz z restauracją, zakupuje działki pod budowę masarni i piekarni, którą buduje w 1969 roku. W 1976 Spółdzielnia oddaje do użytku pawilon handlowy – obecne Super Delikatesy, a w 1978 zakupuje budynek administracyjny w Rynku – obecna siedziba działu handlu. Po zmianach administracyjnych w kraju, w 1976 roku następuje połączenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Tenczynek i Nowa Góra z Rejonową Spółdzielnią Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach.

Przełom lat 80 i 90 tych to trudny okres dla Spółdzielni. Zlikwidowane zostają struktury nadrzędne, następuje okres transformacji ustrojowej, gospodarka zostaje urynkowiona, a klimat wokół spółdzielczości staje się nie najlepszy. Firma musiała dorównać wymaganiom wolnego rynku. Niewielka część nieruchomości została sprzedana, przeprowadzono modernizację sklepów, ograniczono zatrudnienie.

W roku 1994 w drodze konkursu Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w składzie – Prezes Zarządu Ryszard Rudzki, Wiceprezes Zarządu Józef Wróbel, Członek Zarządu – Główny Księgowy Krystyna Papka, który niezmiennie kieruje Spółdzielnią do czerwca 2022r.